Zoals elke onderneming heb ik ook te maken met de verwerking van persoonsgegevens. Ik ben wettelijk verplicht jouw gegevens te beschermen en voel me daarvoor ook verantwoordelijk. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik precies doe en hoe ik jouw gegevens bescherm.

 

Contactgegevens

Mijn website: www.draaikont.nl
Mijn adres: Breitnerstraat 88-B, 3015 XJ Rotterdam
Mijn telefoonnummer: 06-31 93 35 57

 

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) kun je bereiken via e-mail: marlies@vitalies.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Als je gebruik maakt van de diensten van Vitalies en/of als je zelf gegevens aan verstrekt dan “verwerk” ik je gegevens, bijvoorbeeld om te kunnen factureren, je te kunnen bellen of mailen als we samenwerken en om de belastingaangifte te kunnen doen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Vitalies kan jouw persoonsgegevens verwerken als dat nodig is voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen
– Om contact te kunnen houden (bellen, mailen, correspondentie) als dat nodig is voor de dienstverlening
– Verzenden van een nieuwsbrief en/of brochures
– Je te informeren over uitbreiding en/of wijziging van diensten en producten
– Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

 

De persoonsgegevens die ik dan (kan) verwerken zijn:
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam en bijbehorende KVK- en BTW-gegevens
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
– Locatiegegevens
– Surfgedrag op onze websites
– Internetbrowser en apparaattype
– Bankrekeningnummer(s)

 

Ik verwerk GEEN bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, over ras, geloofsovertuigingen of seksuele voorkeur. Dat vind ik echt niet belangrijk. Als websitebezoekers jonger dan 16 jaar gegevens verstrekken dan verwerk ik die alleen tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Bijvoorbeeld als scholieren vragen om een stageplek of om te helpen bij een opdracht.

 

GEEN geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Daarmee bedoel ik dan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Dus je ontvangt geen geautomatiseerde e-mail omdat je onze website hebt bezocht, bijvoorbeeld.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens kan bewaren

Vitalies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende standaard bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

– Categorie wettelijk verplichte persoonsgegevens (bijv. tbv de belastingdienst) > 7 jaar.
– Categorie persoonsgegevens tbv aquisitie > 3 maanden
– Categorie surfgedrag websites (IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser, apparaattype) > 1 jaar
– Categorie persoonsgegevens klanten > 3 jaar

 

Ik deel geen persoonsgegevens met derden

Ik verstrek en/of verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kreagaan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt ons niet aan de bewaartermijn houden. Het kan dus zijn dat we jouw gegevens al eerder hebben verwijderd. In dat geval kunnen we niet aan een verzoek tot gegevensoverdacht voldoen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Vitalies.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Jouw persoonsgegevens zijn veilig

Vitalies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Onze website is voorzien van een Secure Socket Layer (SSL) certificaat. Dat zie je in de adresbalk van je browser doordat er een symbool van een slot bij staat en https://.
Dat zorgt ervoor dat alle data die via de website wordt verzonden is versleuteld. Wel zo veilig.
De gebruikte technieken op de website zijn allemaal up to date. Zodra er een kwetsbaarheid wordt ontdekt dan updaten we meteen de site zodat we zo min mogelijk risico lopen.
Jouw persoonsgegevens worden niet op de website bewaart maar op onze eigen computers, waar niemand anders bij kan.

 

Security Logs

De website legt het IP-adres en user-ID vast van bezoekers die inloggen en van hen die proberen in te loggen. Daarmee controleren we of er inbrekers op pad zijn om zo de site te beschermen tegen verschillende soorten aanvallen. Voorbeelden van wat we in de gaten houden zijn inlogpogingen, uitlogverzoeken, verdachte URLs, veranderen aan de inhoud van de site en password updates.
We scannen de site op malware en kwetsbaarheden met behulp van Sucuri’s SiteCheck. We sturen geen persoonlijke data naar Sucuri maar als je op de site reactie’s plaatst dan kan Sucuri (zoals iedereen) die wel zien tijdens hun geautomatiseerde scans. Wat zij met die informatie doen lees je in de privacy policy van Sucuri.
Beveiligingslogs bewaren we 14 dagen.

 

Cookiebeleid

Hier leggen we uit wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken. Lees ons cookiebeleid om te begrijpen wat cookies zijn, welke type cookies wij gebruiken en welke informatie wij met het gebruik van cookies verzamelen en hoe wij die informatie gebruiken en hoe je jouw voorkeuren kunt aanpassen.

 

Je kunt op elke moment je toestemming voor het gebruik van cookies op onze website wijzigen of intrekken.

 

Je toestemming voor het gebruik van cookies en wat wij daarmee doen is van toepassing op het domein: www.draaikont.nl

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Jouw voorkeur wordt (ironisch genoeg) onthouden door middel van een cookie.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden en worden gebruikt om stukjes informatie in op te slaan. De cookies worden bewaard op het apparaat waarmee je de website hebt bekeken in je browser. De cookies helpen om de werking van de website te verbeteren, de site veiliger te maken, een betere ervaring te bieden en om te analyseren hoe de website werkt en waar deze kan worden verbeterd.

 

Hoe cookies worden gebruikt

Zoals de meeste online diensten gebruikt onze website “first-party” and “third-party” cookies voor verschillende doelen. Zogenaamde first-party cookies zijn nodig om de website op de juiste manier te laten werken en verzamelen geen persoonlijke (identificeerbare) data van jou.

 

De third-party cookies worden gebruikt om te analyseren hoe de website wordt gebruikt, wat jou interactie met de website is, om te zorgen voor beveiliging en eventueel advertentie aan te bieden die voor jou relevant zijn
Alles bij elkaar zorgen deze cookies ervoor dat je ervaring met de website beter wordt, ook wanneer je de site in de toekomst weer bezoekt.

 

Welke cookies er worden gebruikt

Essentiële:

Sommige cookies zijn essentieel om volledig gebruik te maken van alle services op de website. Zij stellen ons in staat om gebruikerssessies in stand te houden en om veiligheidsdreigingen te voorkomen. Zij verzamelen geen persoonlijke informatie. Deze cookies stellen je bijvoorbeeld in staat om in te loggen op je account, om producten in je winkelmandje te bewaren en om veilig online te kunnen betalen.

 

Statistieken:

Deze cookies bewaren informatie zoals hoeveel bezoekers de website heeft gehad en het aantal unieke bezoeker, welke pagina’s er zijn bezocht, hoe lang een bezoeker op een pagina is geweest, hoe men op de site is gekomen etc.
Dit soort data helpt ons om beter te begrijpen wat bezoekers van de website verwachten en waar de site verbetering nodig heeft.

 

Marketing:

Wij hebben op dit moment geen advertenties van derden op onze website maar de optie is er wel. Dit soort cookies worden gebruikt om advertenties te personaliseren zodat de advertenties die je ziet relevant zijn voor jou. Deze cookies helpen ons ook om te beoordelen hoe efficient de advertentiecampagnes zijn.

 

Informatie in dit soort cookies worden ook gebruikt door derde partijen die advertenties leveren om relevante advertenties ook aan jou te tonen op andere websites.

 

Functioneel:

Deze cookies helpen niet-essentiële functionaliteiten op de website. Bijvoorbeeld om video’s te tonen of om inhoud via social media te kunnen delen.

 

Voorkeuren:

Deze cookies slaan jouw sessie-instellingen op en je browservoorkeuren zoals de gebruikte taal. Hierdoor krijg je de website in jouw voorkeurstaal gepresenteerd en onthouden wij dit voor als je in de toekomst de site weer bezoekt.

 

De volgende cookies worden op onze website gebruikt.

COOKIE OMSCHRIJVING
_ga Doel: Dit soort cookies wordt gebruikt door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om verzamelde gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website (bijvoorbeeld hoeveel mensen bepaalde pagina’s hebben bezocht, hoe lang ze op onze website zijn gebleven, enzovoort). Voor meer informatie over deze cookies bezoekt u de privacyverklaring van Google Analytics.
_gat Doel: Dit soort cookies wordt gebruikt door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om verzamelde gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website (bijvoorbeeld hoeveel mensen bepaalde pagina’s hebben bezocht, hoe lang ze op onze website zijn gebleven, enzovoort). Voor meer informatie over deze cookies bezoekt u de privacyverklaring van Google Analytics.
_gid Doel: Dit soort cookies wordt gebruikt door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om verzamelde gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website (bijvoorbeeld hoeveel mensen bepaalde pagina’s hebben bezocht, hoe lang ze op onze website zijn gebleven, enzovoort). Voor meer informatie over deze cookies bezoekt u de privacyverklaring van Google Analytics.
_icl_current_language Doel: Om je voorkeur voor de gekozen website-taal te onthouden.
_icl_visitor_lang_js Doel: Om vast te stellen welke taalvoorkeur je hebt zodat we de juiste taal op de website kunnen presenteren (Engels/Nederlands).
1P_JAR Doel: Deze cookies worden gebruikt voor Google advertentiepersonalisatie
APISID Doel: Gebruikt door Google om gebruikersvoorkeuren en informatie van Google maps op te slaan
CONSENT Doel: Cookies om bezoekers op onze website bij te houden die akkoord zijn gegaan en ons toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van cookies van Google
cookie_notice_accepted Doel: Om te onthouden of je cookies hebt geaccepteerd of niet
HSID Doel: Gebruikt door Google om gebruikersvoorkeuren en informatie van Google maps op te slaan
NID Doel: Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Googlesites te laten zien.
OTZ Doel: Deze cookies worden gebruikt voor Google advertentiepersonalisatie
SAPISID Doel: Gebruikt door Google om gebruikersvoorkeuren en informatie van Google maps op te slaan
SID Doel: Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Googlesites te laten zien.
SIDCC Doel: Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Googlesites te laten zien.
SSID Doel: Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Googlesites te laten zien.
wordpress_test_cookie Doel: Om te testen of we cookies kunnen plaatsten

 

 

Hoe kun je je voorkeuren wijzigen?

Wil je in de toekomst je voorkeuren wijzigen of je toestemming om cookies te gebruiken intrekken dan kun je op het scherm op de privacy- en cookiebeleid link klikken zodat je terugkomt op deze pagina. Hier kun je je instellingen wijzigen:

 

Als aanvulling hierop bieden verschillende browsers methoden om cookies te blokkeren en te verwijderen. Je kunt deze instellingen in je browser aanpassen. Om hier meer over te leren kun je deze sites raadplegen: wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.